НКСООМ удължи разрешителното си за дейност до края на 2017 г.