НКСООМ изпълнява задълженията на фирмите чрез свойте партньори:

 * Създаване на устойчива система за събиране, транспортиране, съхранение и оползотворяване на отработени масла и нефтопродукти

 * Сключване на договори с рециклиращи предприятия

 * Площадки за приемо-предаване на отработени масла